The Belgian Lighthouse

Privacybeleid

Printvriendelijke Versie

Laatst gewijzigd op: 21 juni 2020

Dit document geeft een overzicht welke persoonsgegevens er worden verzameld door The Belgian Lighthouse, wat ermee wordt gedaan, en waarom we deze gegevens nodig hebben.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

The Belgian Lighthouse, Milseweg 9/0103, 3001 Heverlee, België.

2. Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die The Belgian Lighthouse verzamelt van gebruikers van de website van The Belgian Lighthouse.

In overeenstemming met de bepalingen en vereisten van de nieuwe Europese privacy regelgeving “AVG”/”GDPR” worden persoonsgegevens verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze en enkel voor welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden.

Bovendien neemt The Belgian Lighthouse passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van gebruikers goed beveiligd zijn en beschermd worden tegen verlies, vernietiging en beschadiging.

3. Doeleinden voor verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Om de hieronder aangegeven diensten en doeleinden te kunnen aanbieden en uitvoeren heeft The Belgian Lighthouse bepaalde persoonsgegevens van gebruikers nodig. Deze gegevens worden verkregen hetzij rechtstreeks van de gebruiker hetzij automatisch verzameld bij een bezoek aan de website middels cookies (zie ook Cookiebeleid).

3.1. Bestellingen verwerken en leveren

Om uw bestelling te kunnen voldoen, heeft The Belgian Lighthouse volgende persoonsgegevens nodig: naam en voornaam, e-mailadres, levering en facturatie adres(sen), en betaalgegevens. Op deze manier kunnen we de betaling van de bestelling finaliseren, de bestelling op het juiste adres bezorgen en u op de hoogte houden van de status van de bestelling. Bij uw bestelling wordt tevens de door u gekozen voertaal van de website (Nederlands, Engels of Frans) verzameld zodat wij u op gepaste wijze te woord kunnen staan.

Afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode worden sommige van deze gegevens ook gedeeld met externe gespecialiseerde diensten zodat zij uw betaling veilig kunnen afhandelen.

Sommige van deze gegevens worden ook gedeeld met externe bezorgdiensten zodat zij uw bestelling op het door u aangegeven adres kunnen leveren.

De verwerking van deze persoonsgegevens voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan van de bestelling die u geplaatst hebt.

3.2. Vragen of klachten behandelen

Voor opmerkingen of klachten kan een gebruiker contact opnemen per email of via het contactformulier op de website. Volgende gegevens kunnen hierbij verzameld worden: naam en voornaam, adres, e-mailadres, bestelreferentie, gekozen voertaal en informatie omtrent de klacht.

The Belgian Lighthouse gebruikt deze gegevens enkel om zo goed mogelijk te kunnen reageren op uw vraag of klacht.

Het gebruiken van deze persoonsgegevens voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan een gerechtvaardigd belang voor The Belgian Lighthouse.

3.3. Abonnees van de Albums pagina op de hoogte houden

De website biedt gebruikers de mogelijkheid om zich, kosteloos en op volkomen vrijwillige basis, te abonneren op de Albums pagina. Een geabonneerde gebruiker ontvangt een automatisch bericht op het door de gebruiker verschafte email adres telkens een nieuw fotoalbum wordt gepubliceerd op de website.

Om deze dienst te kunnen aanbieden worden volgende gegevens verzameld: gebruikersnaam, e-mail en gekozen voertaal.

Het gebruiken van deze persoonsgegevens voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan van een verzoek tot abonnering dat u hebt ingediend.

De hierbij verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden niet aangewend voor direct marketing (publicitaire handelingen).

Een geabonneerde gebruiker kan zijn verzoek tot abonnement op de Albums pagina op elk moment weer intrekken door middel van de link “Uitschrijven” die zich onderaan elk automatisch bericht bevindt. Na ontvangst van het uitschrijfverzoek verwijdert The Belgian Lighthouse de persoonsgegevens van de uitgeschreven abonnee uit zijn systemen.

4. Bewaartermijn

The Belgian Lighthouse bewaart persoonsgegevens op een veilige manier en houdt deze niet langer bij dan nodig om de doeleinden hierboven vermeld te kunnen realiseren of om onze wettelijke of contractuele verplichtingen na te komen.

Als u wenst dat The Belgian Lighthouse uw persoonsgegevens niet langer bijhoudt kunt u contact opnemen zoals verder beschreven in Sectie 6.3.

5. Delen van persoonsgegevens (ontvangers en verwerkers)

The Belgian Lighthouse verkoopt uw persoonsgegevens niet door aan derde partijen.

Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen werken we evenwel samen met derde partijen die specialist zijn in hun domein.

Afhankelijk van de door u gekozen betaalwijze worden sommige van uw persoonsgegevens gedeeld met en verwerkt door Bancontact, Stripe of PayPal zodat zij uw online betaling veilig kunnen afhandelen.

Sommige van uw persoonsgegevens worden met externe postdiensten of koeriers gedeeld zodat zij uw bestelling kunnen leveren op het door u aangegeven adres.

6. Rechten van de gebruiker

6.1. Recht op informatie

U heeft het recht ingelicht te worden over welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doeleinde, en over uw rechten tot toegang, verbetering, enz.

6.2. Recht op curiositeit

U heeft het recht The Belgian Lighthouse te contacteren teneinde te weten of wij gegevens bezitten die op u betrekking hebben.

6.3. Recht op toegang

U heeft het recht een kopie te bekomen van de persoonsgegevens die het voorwerp uitmaken van een verwerking.

Om dit recht uit te oefenen dient u een verzoek daartoe in met bewijs van uw identiteit, hetzij per email op hello@thebelgianlighthouse.com hetzij schriftelijk op adres Milseweg 9 / 0103, 3001 Heverlee, België.

U bekomt daarna binnen de wettelijk vastgestelde maximumtermijn van 45 dagen volgend op ontvangst van het verzoek de gevraagde gegevens.

6.4. Recht op verbetering

Persoonsgegevens die verzameld zijn dienen juist te zijn.

U heeft het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te verbeteren of uit te wissen. Om dit recht uit te oefenen dient u een verzoek daartoe in zoals beschreven in Sectie 6.3.

6.5. Recht op verzet

Behoudens indien de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (zie ook Doeleinden, Sectie 3) of in het kader van de naleving van een wettelijke verplichting heeft u het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Hiervoor dient u ernstige en legitieme redenen aan te voeren die slaan op uw situatie.

Daarnaast heeft u het recht om zich zonder reden en gratis te verzetten tegen verwerking indien de gegevens worden verzameld voor direct marketing doeleinden. In dit verband herinneren wij eraan dat The Belgian Lighthouse verzamelde gegevens nooit aanwendt voor direct marketing maar enkel gebruikt om de in Sectie 3 vermelde diensten aan te bieden.

6.6. Recht op vergeten

U heeft het recht om zonder kosten de weglating of het verbod van gebruik van uw gegevens te bekomen die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet pertinent zijn, waarvan de registratie of communicatie of bewaring verboden zijn, of die werden bewaard na de toegelaten periode.

Om dit recht uit te oefenen dient u een verzoek daartoe in zoals beschreven in Sectie 6.3.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

The Belgian Lighthouse neemt maatregelen zoals bescherming door middel van persoonlijke wachtwoorden en verificatie om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.

Tijdens uw bezoek aan de website worden de door u verstrekte gegevens evenals alle informatie beschikbaar op onze website versleuteld uitgewisseld via een beveiligde verbinding met SSL certificaat. U kunt dit eenvoudig nagaan door zich ervan te vergewissen dat het adres van de pagina begint met https:// en door de aanwezigheid van een symbool (zoals een slotje) in uw browser.

8. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te voldoen aan de bepalingen van de GDPR.